Homepagina
Coaching / therapie
Nia
Wie

Welkom.

Sta stil en neem hier even tijd voor jezelf.

Pas dan kan er verandering komen.

Eniava brengt je in beweging met psychologische hulpverlening en Nia.

Nieuws

Heropstart Nia-lessen vanaf 2/9 - Corona-maatregelen!
Vrijdag - Augustus 28, 2020 17:41  |  Gelezen: 1585  |  A+ | a-
Draaiboek heropstart Nia-lessen (vanaf 2/9!)
 
Eniava doet de volgende inspanningen om de Nia-lessen in Entre Cour & Jardin in Melle en Sporthal Latem zo optimaal mogelijk te laten verlopen en besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Nia staat net als 'dans' op de snijlijn van cultuur (kunst), sport en soms ook jeugd. De info werd dan ook gehaald bij Danspunt, die op hun beurt info verzamelden uit de richtlijnen van deze verschillende sectoren. 
 
 
1. Aard van de activiteit
Nia is een dansante bewegingsvorm zonder noodzakelijk fysiek contact. Afstand tussen mensen kan in principe gegarandeerd worden.
 
 
2. Deelnamevoorwaarden
Iedereen kan meedoen, tenzij men ziek is of was (zelf of binnen het gezin).
Mogen tijdelijk niet deelnemen aan de activiteit: 
 • Personen die ziek zijn. 
 • Personen die de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken. 
 • Personen waarbij de laatste 7 dagen in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest). 
 
Je komt dus NIET naar de les als:
 • je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.
 • een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.
 
Je kan deelnemen als je bent ingeschreven!
In tegenstelling tot hoe het vroeger ging, is inschrijving nu wel noodzakelijk. Alleen wie voor aanvang van de les ingeschreven is én betaald heeft, kan deelnemen. Zo kunnen we je tijdig verzekeren dat de les doorgaat en of je erbij kunt zijn. Wie dat niet deed, kan vervangen worden door iemand op de wachtlijst. Lessenkaarten kunnen nog steeds cash betaald worden tijdens een les maar overschrijving of betaling via Bancontact-app geniet onze voorkeur. Een lessenkaart van 10 lessen is maximaal 20 weken geldig. 
- Inschrijven gebeurt vooraf via eva@eniava.be.
- First come, first served, dus schrijf zo snel mogelijk in!
- Je kan je inschrijven voor 1 les of voor een hele reeks.
- Tenzij je tijdig annuleert (tenminste 48u vooraf), worden lessen waarvoor je bent ingeschreven, aangerekend.

Verder is het aan jou om in te schatten of je de genomen maatregelen als voldoende ervaart om opnieuw deel te nemen.
 
 
 
3. Organisatie
De huidige Covid19-maatregelen in verband met sport bepalen dat er Nia kan gedanst worden met maximaal 50 personen mits navolgen van de veiligheidsprotocollen. De verplicht aanwezige sportbegeleider zal Eva Zabarylo of haar vervanger zijn. 
 
Entre Cour & Jardin, Melle:
 • Aangezien er 10m2 per persoon wordt gesuggereerd bij bewegende activiteiten, wordt een maximum van 15 personen per les toegelaten.
 • De politiezone van de gemeente Melle heeft bepaald dat mondmasker verplicht is op alle publiek toegankelijke plaatsen. Bij de verplaatsing van je auto naar de zaal (tot je binnen bent) en omgekeerd draag je dus een mondmasker. Het mondmasker mag uit tijdens de les.
 • Bij aankomst en vertrek wordt 'éénrichtingsverkeer' vanaf de straat naar de zaal gegarandeerd worden door voldoende tijd tussen activiteiten te laten. 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de les aan. Ben je te vroeg dan wacht je buiten. Verlaat de studio meteen na de les, blijf niet hangen, ga onmiddellijk naar huis.
 • Douches en kleedkamers zijn officieel toegankelijk, maar gezien de grootte van de ruimtes wordt gebruik ervan afgeraden. Kom zoveel mogelijk 'gekleed voor de les'.
 • Vuistregel voor toiletten: er worden niet meer personen toegelaten dan er wastafels zijn, dus 1 persoon per keer in zowel de vrouwen- als in de mannentoiletten. Wachtenden wachten buiten de ruimte, hetzij buiten, hetzij in de keuken (niet in de inkom). Was je handen voor en na het toiletbezoek.
 • Persoonlijke spullen zoals schoenen en waterflesjes kunnen in de eetplaats of achteraan de zaal worden gelegd. Zorg voor je eigen plekje, met voldoende afstand van de anderen. (breng zo weinig mogelijk spullen mee)
 • Zorg tijdens het dansen zoveel mogelijk voor een afstand van 1,5 meter.
 • Breng je eigen matje of dekentje mee als je daar graag gebruik van maakt.
 • Breng je eigen water mee.
 
Sporthal Latem-Deurle, Sint-Martens-Latem
Aanvullend op bovenstaande maatregelen, zijn dit extra voorschriften die in de sporthal van kracht zijn:
 • Mondmaskers zijn verplicht van en naar de sportzaal, toiletten, cafetaria en kleedkamers!
 • Wedstrijden en sportactiviteiten worden binnen georganiseerd zonder publiek.
 • Blijf de afstand van 1,5 meter behouden.
 • Beperk nauwe contacten.
 • Voor en na het sporten ontsmet je de handen. Ook het gebruikte materiaal van de sporthal moet ontsmet worden voor gebruik door de gebruiker.
 • Een maximum van 15 deelnemers per les wordt toegelaten.
 • De cafetaria zal terug opengaan vanaf 1 september, met aandacht voor de maatregelen i.v.m. horeca (1 iemand bestellen aan de toog, zoveel mogelijk Bancontact, max. 5 mensen bij elkaar).
 • De kleedkamers kunnen gebruikt worden, maar graag een seintje zodat we dit kunnen organiseren. Doucheruimten kunnen nog niet gebruikt worden. Toiletten worden enkel boven gebruikt.
 • Zowel in de sporthal als in de cafetaria moet elk lid zich registreren. Dit kan via de vereniging, via een formulier of via QR-code.
 
 
4. Hygiënemaatregelen
 
De basis:
 1. Was je handen. 
 2. Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog. 
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 
 4. Blijf thuis als je ziek bent. 
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan. 
 6. Vermijd fysiek contact met anderen. 
 7. Houd minstens 1,5 m afstand. 
 
Aanvullend:
 • We zorgen voor goed verluchte en maximale ventilatie van de ruimtes. Tenminste voor en na de lessen wordt goed verlucht en voor zover mogelijk ook tijdens de lessen.
 • We voorzien ontsmettingsmiddel aan de inkom. Ontsmet je handen bij binnenkomen.
 • We reinigen grondig en ontsmetten op regelmatig basis.
 • Ben je iemand die veel zweet? Breng een handdoekje mee om je gezicht af te kuisen.
 • Ga vooraf naar het toilet. Het toilet is beschikbaar maar we proberen het gebruik zo veel mogelijk te beperken.
 • Was je handen voor je vertrekt thuis.

5. Communicatie
 • Aanspreekpunt voor, tijdens en na de activiteit: Eva Zabarylo, eva@eniava.be, 0475286428
 • Er wordt gewerkt met een registratiesysteem vermits het verplicht is jullie gegevens (naam, adres, telefoonnummer) bij te houden. De gegevens worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen en je moet hiervoor uitdrukkelijk je toestemming geven.  Als je dit weigert, wordt de toegang je ontzegd.
 • Word je binnen een week na de les ziek, meld het ons zodat we de nodige medewerking kunnen verlenen aan contact tracing.
 • Wat als de lessen geannuleerd worden?
Overmachtclausule (COVID-19).
Er is sprake van overmacht als Eniava in de onmogelijkheid is om zijn engagement naar de deelnemers na te leven omwille van een onvermijdbare reden waar Eniava zelf geen schuld aan heeft, zoals bv natuurrampen, terrorisme, epidemie, brand,….(niet-limitatieve lijst)
In dat geval wordt de volgende procedure toegepast. De deelnemers krijgen zo snel mogelijk gecommuniceerd hoe de (tijdelijke) opschorting van de gewone activiteiten zal aangepakt en gecompenseerd worden. 
Eniava kiest naargelang de situatie welk alternatief het zijn deelnemers aanbiedt. De deelnemers kunnen niet zelf kiezen welk alternatief zij verkiezen. Eniava zal steeds in eer en geweten zoeken naar de beste oplossing voor zowel de docenten, de deelnemers als de organisatie.
 
 
Top

Contact

Eva Zabarylo

Adres: Brusselsesteenweg 263
 9090 Melle
Telefoon: +32-475-286428
btw-nr: BE 0829.949.420
E-mail: eva@eniava.be

IBAN: BE17 0016 2109 5221
BIC: GEBABEBB

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Ons Privacybeleid

Wegbeschrijving

In de Brusselsesteenweg en omliggende straten geldt "blauwe zone", maar er kan gratis en zonder beperkingen geparkeerd worden aan het voetbalplein in de Wezenstr. (via de Kapellestr.).

Wegbeschrijving wagen:
Via R4 (ring rond Gent) afrit 6, Melle of komende van Gent: Brusselsesteenweg, richting Melle - op linkerkant 100 m voor lichten centrum Melle.

Wegbeschrijving openbaar vervoer:
Op 300 m van het station van Melle, op 8 km van het station Gent Dampoort en op 8,4 km van het station Gent Sint-Pieters. Bushalte "Melle Gemeenteplein" (op 38 m) of "station Melle" (op 300m).